Print this page
Thứ ba, 10 Tháng 1 2012 16:51

Dịch vụ khách hàng

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Thẩm định giá (theo Pháp lệnh Giá) hay định giá (Theo Luật Kinh doanh Bất động sản), được gọi chung là thẩm định giá – hoạt động tư vấn nhằm xác định giá trị của tài sản nói chung, trong một thị trường và tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.


Đối với dịch vụ thẩm định giá, AIC-Việt Nam.,JSC đã triển khai thực hiện thẩm định giá đối với tài sản là Bất động sản là quyền sử dụng đất, nhà xưởng công trình kiến trúc trên đất. Động sản bao gồm máy móc thiết bị đơn lẻ, dây chuyền máy móc thiết bị cũ và mới (cả về mặt công nghệ sản xuất cũng như về thời gian sử dụng); tài sản vô hình; thương hiệu; hàng hoá; dịch vụ theo đề nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội, lực lượng vũ trang và các cá nhân.

Read 8468 times Last modified on Thứ bảy, 26 Tháng 5 2012 21:44

Latest from Administrator